MTCINE – دوره مهندسی شبکه های بین المللی میکروتیک

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

دوره مهندسی شبکه های بین المللی میکروتیک – آموزش MTCINE هدف از برگزاری این دوره آشنایی و راه اندازی روش های مسیریابی توسط پروتکل BGP و همچنین ایجاد ارتباط بین شعب مختلف در بستر MPLS می باشد. از پروتکل مسیریابی BGP می توان جهت معرفی شبکه های هر روتر به روترهای دیگر داخل یک Autonomous System یا AS استفاده نمود که به آن iBGP می گویند و هم می توان ارتباط بین روترهای مختلف که در AS های مجزا می باشند را به وسیله eBGP برقرار نمود.

0
700,000 تومان