CCD – دوره آموزشی اصول طراحی مدار فرمان

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

اولین دوره در اتوماسیون صنعتی شناخت تجهیزات – نحوه عملکرد و در نهایت طراحی مدار فرمان است. که جهت ورود به اتوماسیون صنعتی میبایست این پکیج آموزشی را سپری کرد. در  آشنا شده و می توانند با توجهCADe_SIMU پایان این جلسه آموزشی دانشجویان با نرم افزار به عملکرد درخواستی و آشنایی با تجهیزات، مدار فرمان مورد نظر را طراحی و تست نمایند.

0
500,000 تومان