توجه داشته باشید فقط افراد خارج از ایران می توانند از این طریق ثبت نام نمایند
 مرحله اول: هزینه دوره های انتخابی را به صورت انتقال وجه کارت به کارت و یا انتقال وجه پایا به مشخصات زیر واریز نمایید

مرحله دوم: وارد سایت شوید