تقویم آموزشی

MTCTCE - رکورد دوره مهندسی کنترل ترافیک میکروتیک

مهندس مجید برکاتی
۷۸۰،۰۰۰ تومان مدت دوره 12 ساعت
 • روش آموزش: دانلود رکورد ویدیویی دوره برگزار شده
 • تاریخ برگزاری: 27 شهریور ماه 1402
 • مدت زمان دوره : 12 ساعت
 • حجم فایل ها : 1.9 گیگابایت
تخفیف ویژه

MTCUME - رکورد دوره مهندسی مدیریت کاربران میکروتیک

مهندس مجید برکاتی
۷۸۰،۰۰۰ تومان مدت دوره 12 ساعت
 • روش آموزش: دانلود رکورد ویدیویی دوره برگزار شده
 • تاریخ برگزاری: 14 مرداد ماه 1402
 • مدت زمان دوره : 12 ساعت
تخفیف ویژه

دوره جامع مهندسی میکروتیک - MTCUME , MTCSE , MTCRE , MTCWE , VPN

مهندس مجید برکاتی
۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان مدت دوره 56 ساعت
 • روش آموزش: دانلود رکورد ویدیویی دوره های برگزار شده
 • تاریخ برگزار شده: از 10 دی 1401
 • مدت زمان دوره : 65 ساعت
 • حجم کل فایل ها: 11.24 گیگابایت
تخفیف ویژه

رکورد ویدیویی دوره مهندسی مسیریابی میکروتیک MTCRE

مهندس مجید برکاتی
۷۸۰،۰۰۰ تومان مدت دوره 16 ساعت
 • روش آموزش: دانلود رکورد ویدیویی دوره برگزار شده
 • تاریخ برگزار شده: 17 بهمن ماه 1401
 • حجم کلی فایل ها: 2.44 گیگابایت
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
تخفیف ویژه

رکورد ویدیویی دوره مهندسی وایرلس میکروتیک MTCWE

مهندس مجید برکاتی
۷۸۰،۰۰۰ تومان مدت دوره 16 ساعت
 • روش آموزش: دانلود رکورد ویدیویی دوره برگزار شده
 • تاریخ برگزار شده: 14 و ۲1 بهمن ماه 1401
 • حجم کلی فایل ها: 2.77 گیگابایت
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
تخفیف ویژه

رکورد ویدیویی دوره مهندسی امنیت میکروتیک MTCSE

مهندس مجید برکاتی
۷۸۰،۰۰۰ تومان مدت دوره 16 ساعت
 • روش آموزش: دانلود رکورد ویدیویی دوره برگزار شده
 • تاریخ برگزار شده: 17 دی ماه 1401
 • حجم کلی فایل ها: 2.73 گیگابایت
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
تخفیف ویژه

رکورد ویدیویی دوره کارشناسی میکروتیک MTCNA

مهندس مجید برکاتی
مدت دوره 24 ساعت
 • روش آموزش : مشاهده رکورد دوره
 • تاریخ برگزار شده: 1401/10/19
 • مدت زمان دوره: 24 ساعت
رایگان

رکورد ویدیویی ورکشاپ تانلینگ و VPN میکروتیک

مهندس مجید برکاتی
۷۸۰،۰۰۰ تومان مدت ورکشاپ 8 ساعت
 • روش آموزش: دانلود رکورد ویدیویی دوره برگزار شده
 • تاریخ برگزار شده: 1401/10/16
 • حجم کلی فایل ها: 1/5 گیگابایت
 • مدت زمان ورکشاپ: 8 ساعت
تخفیف ویژه

نام دوره:

دوره مهندسی مسیریابی میکروتیک 
MTCRE

تاریخ شروع:

1401/11/17
شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
ساعت 19 الی 22

مدت دوره:

16 ساعت

ظرفیت:

40 نفر

نام دوره:

دوره مهندسی وایرلس میکروتیک 
MTCWE

تاریخ شروع:

1401/11/14 و 1401/11/15
از ساعت 9 الی 17

مدت دوره:

16 ساعت

ظرفیت:

40 نفر

نام دوره:

دوره آموزشی کارشناسی شبکه
+Network

تاریخ شروع:

1401/11/1
شنبه – دوشنبه- چهارشنبه
از ساعت 19 الی 22

مدت دوره:

16 ساعت

ظرفیت:

30 نفر

نام دوره:

دوره مهندسی مسیریابی میکروتیک 
MTCRE

تاریخ شروع:

1401/10/23 و 1401/10/30
از ساعت 9 الی 17

مدت دوره:

16 ساعت

ظرفیت:

40 نفر

نام دوره:

ورکشاپ آموزش راه اندازی VPN و Tunnel در میکروتیک

تاریخ شروع:

1401/10/16
از ساعت 9 الی 17

مدت دوره:

8 ساعت

ظرفیت:

40 نفر

نام دوره:

دوره مهندسی امنیت میکروتیک 
MTCSE

تاریخ شروع:

1401/10/17
شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
ساعت 20 الی 22

مدت دوره:

16 ساعت

ظرفیت:

40 نفر